Stanovisko vedenia Slovenského skautingu k aktuálnej situácii na Ukrajine

BRATISLAVA – 24. februára 2022. Slovenský skauting vyjadruje plnú podporu skautským bratom a sestrám z Národnej organizácie skautov Ukrajiny ako aj celej krajine. Slovenský skauting odsudzuje konanie, ktoré siaha na demokraciu, životy ľudí, a ktoré podnecuje k nenávisti, agresii a jej šíreniu.

Ruská federácia dnes v ranných hodinách napadlo Ukrajinu a začalo tak vojenskú inváziu na jej území. Okrem krízy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je pred nami ďalšie nebezpečenstvo a náročná výzva, ktorá rovnako ovplyvní celý svet. “Pre nás všetkých je teraz čas kriticky vnímať všetky informácie, ktoré postupne zaplavujú média, nepodliehať panike a podporiť ľudí, ktorí to teraz najviac potrebujú. Verím, že skautská výchova nás formuje, aby sme boli pripravení pomôcť aj v takto náročných časoch. Snažme sa upokojiť situáciu v našom okolí, pomôcť kde treba, byť hlasom pravdy a odholadania. Toto je naše skautské poslanie,“ vysvetľuje Ján Mitrík, náčelník Slovenského skautingu. Nezabúdame, že skaut je priateľský voči všetkým a teda držíme spolu aj s ruskými obyvateľmi, ktorí nesúhlasia s krokmi podniknutými vládou Ruska, no ich hlas zostáva v obrovskej mase nevypočutý.

Naša organizácia, Slovenský skauting, sleduje vývoj aktuálnej situácie so znepokojením a obavami o bezpečnosť občanov susednej Ukrajiny. Na základe príhovoru Správnej rady Národnej organizácie skautov Ukrajiny však zostávame pokojní a snažíme sa s rozumom podnikať kroky v plánovaní akejkoľvek zmysluplnej pomoci a podpory. Prejavujeme solidaritu a v zmysle skautského hesla „Buď pripravený/Buď pripravená!“ sme pripravení zapojiť našich dobrovoľníkov do humanitárnej pomoci hneď, ako to bude možné v spolupráci s tímom iniciatívy Skautská služba. „Hľadáme možnosti, ako by sme vedeli pomôcť zmierniť utrpenie a strach, ktorý vojna prináša. V najbližších dňoch dodáme informácie, ako sa bude dať zapojiť a pomôcť. Tím Skautskej služby opäť zastreší celonárodnú pomoc a budeme veľmi radi, ak spojíme sily,“ uzatvára Ján Mitrík. Skautská služba je aktivita členov Slovenského skautingu, ktorá chce aj v tejto náročnej situácii nadviazať na svoju iniciatívu pomoci svojmu okoliu počas jednotlivých vĺn pandémie spojenej s príchodom a šírením koronavírusu v rokoch 2020 a 2021.

S príchodom tejto ťažkej situácie zostávame v myšlienkach s ľuďmi na Ukrajine. Chceme byť poslom slov nádeje a síl pre všetkých v núdzi.

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7400 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.