Druhá vlna Skautskej služby je tu!

Druhá vlna pandémie koronavírusu nás bohužiaľ zasiahla v ešte väčšej miere, avšak prináša priestor na obnovenie Skautskej služby. Náčelníctvo Slovenského skautingu (SLSK) nás všetkých podporilo a povzbudzuje, aby sme sa  v nasledujúcich týždňoch naďalej zapájali do akejkoľvek formy pomoci. Samozrejme, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a zdravie.

V rámci Skautskej služby rozbiehame tri oblasti, v ktorých sa dá pomôcť. Povzbudzujeme vás k darovaniu krvi, ponúknutiu hangárov pre potreby odberov na celoplošnom testovaní a takisto k dobrovoľníctvu počas testovania.

Ak sa dá, prispejte vašou kvapkou krvi na najbližšom odbernom mieste k vášmu aktuálnemu bydlisku. Dá sa objednať vopred. Všetky miesta a informácie nájdete tu: http://www.ntssr.sk/index.php

Ak vám to zdravie a situácia dovoľujú, povzbudzujeme k zapojeniu sa do celoplošného testovania počas dvoch najbližších víkendov na pozíciách dobrovoľníkov či zdravotníkov. Plošné testovanie je veľmi náročné a preto odporúčame sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v najbližšom odbernom mieste k vášmu aktuálnemu bydlisku. 

Viaceré mestá a obce hľadali v súvislosti s plošným testovaním pomoc v zapožičaní stanov a hangárov. Preto prosíme všetky skautské zbory, ktoré majú k dispozícii takéto stany, aby sa pokúsili kontaktovať miestny úrad a tak ponúknuť pomocnú ruku aspoň týmto spôsobom počas ťažkých chvíľ, ktoré prežívame.

Budeme radi, ak budete vaše kroky konzultovať s oblastnými koordinátormi Skautskej služby.

Vaše postrehy, zážitky či fotky zo zapojenia sa do Skautskej služby nám môžete posielať na: https://forms.gle/vq4nNq4H5Zwimqr37

Na záver povzbudzujeme rovnako ako Náčelníctvo SLSK k tomu, aby sme šli ostatným vzorom pri dodržiavaní pravidiel. Akokoľvek s nimi môžeme nesúhlasiť a pochybovať o nich, najzákladnejším spôsobom služby v tejto ťažkej situácii je individuálna disciplína a dodržiavanie základných preventívnych opatrení.