Dezinformácie o vírusovom ochorení COVID-19 a ochrana kritickým myslením

Väčšina z nás ešte takto pred rokom o tomto víruse ani nepočula, je samozrejmé, že o ňom nemáme dostatok informácií. Každým dňom sa stav vo svete mení a nákaza sa presúva a rozširuje na rôznych miestach. Vedci v rôznych kútoch sveta každý deň pracujú na výskume a prinášajú nám nové informácie. Preto to, čo si prečítame dnes, nemusí platiť zajtra. To však neznamená, že by nám médiá vedome klamali, alebo nejakú informáciu zadržiavali.

COVID- 19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 postihujúce hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu. Poznatky vedcov samotných sa neustále prehlbujú a preto aj nové správy pre nás, bežných smrteľníkov, nemusia byť nutne v úplnom súlade s predošlými správami. Na aktualizáciu informácií nám môžu okrem zdravotníckych organizácií dopomáhať aj dôveryhodné média, ktoré sa koronavírusom zaoberajú.

Dôveryhodné zdroje

Nové zistenia ukazujú, že ochorenie nemusí s teplejším obdobím zmiznúť, deti sú taktiež náchylné, COVID-19 nie je len „bežná“ chrípka a cesnak ani soľný roztok vás pred chorobou nezachránia. Napriek tomu sa na internete šíri mnoho hoaxov, ktoré šíria dezinformácie o absurdných veciach, ako americké vojská šíriace koronavírus, alebo že Ibuprofen zdvojnásobuje mutovanie vírusu. Najlepšiou prevenciou pred takými hoaxami je sledovať dôveryhodné zdroje ako: Svetová zdravotnícka organizácia (www.who.int), Úrad verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk), Chemický ústav SAV alebo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Kde dostanem presnejšie informácie?

Ak sa chcete poradiť, zavolajte na linky zriadené štátom:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234;

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

alebo regionálne linky líšiace sa v každom regióne. (regionálne linky: shorturl.at/gpEGU) Linky slúžia len na relevantné problémy.

Prevencia

Dezinformáciam a hoaxom o koronavíruse by sme najlepšie zabránili, ak by sa vírus ako taký prestal šíriť a celá situácia by sa vyriešila. Prispejte tomu aj vy a dodržiavajte všetky odporúčania vydané vládou či inými kompetentnými orgánmi. Myslite na ľudí okolo seba a veďte príkladom.

„Myslenie, rovnako ako hra na husle alebo piano, vyžaduje každodenné cvičenie.“ CHARLIE CHAPLIN

Viac o kritickom myslení vo všeobecnosti

Kritické myslenie znamená vedieť, komu a čomu máme veriť. Znamená to rozlíšiť názory od faktov a vedieť, ako nás ovplyvňujú médiá a politici. Je to isté orientovanie sa v dnešnom svete s čistou hlavou. Znamená to, že si svoje názory vytvárame sami, ale zároveň vieme rozumne diskutovať s ľuďmi, ktorí ich nezdieľajú.

Človek sa nerodí ako kriticky mysliaci, alebo nemysliaci. Kritické myslenie je vlastnosť, ktorú každý z nás musí nadobudnúť štúdiom, tréningom a informovanosťou. V dnešnej dobe sa na základných a stredných školách na Slovensku kritickému mysleniu nevenuje žiadny predmet. Žiak či študent sa k nemu musí dopracovať sám, buď prostredníctvom literatúry, internetu, alebo mimovládnych organizácií. Z týchto dôvodov sa ku kritickému mysleniu dostáva skutočne minimum žiakov.

Problémom to začína byť okamžite, ako žiak či študent začína pracovať s internetom, lebo mu robí problém vyhľadať dôveryhodný zdroj. Neskôr takýto človek môže mať aj značne zvýšené problémy relevantne sa rozhodovať vo voľbách všetkých druhov. V neposlednom rade takýto človek môže mať problémy už len pri bežnej diskusii, lebo je ťažké formulovať svoje argumenty a dôkladne rozumieť tomu, čo hovorí druhý človek.

,,Kritické myslenie má obrannú funkciu. Ak človek myslí kriticky, nenechá sa tak ľahko zmanipulovať. Takže vás niekto neoklame o peniaze alebo vám do hlavy nenatlačí hlúposti, na základe ktorých si potom poškodíte zdravie. Má aj aktívnu funkciu. Ak človek dokáže kriticky uvažovať, vie lepšie dosahovať svoje ciele, či je to jednotka z dejepisu, vydanie rapového albumu, štúdium na prestížnej škole alebo úspešný biznis plán. A napokon má aj celospoločenskú funkciu: ak by veľká časť z nás stratila kritické myslenie, hrozí nám rozpad spoločnosti.“ ONDREJ GAŽOVIČ

Preto som sa rozhodla vytvoriť tento stručný manuál kritického myslenia.

Aneta Migátová