Pozývame ťa do Skautskej služby

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je celistvý rozvoj osobnosti detí a mládeže, aby sa z nich v dospelosti stali zodpovední občania a aktívni členovia miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Naša krajina sa nachádza v stave núdze a potrebuje všetkých svojich občanov, aby sa zapojili do zmiernenia šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Súčasťou boja s touto nákazou sú preventívne opatrenia a odporúčania znižujúce kvalitu života ľuďom z rizikových skupín pre ktorých by mohlo mať nakazenie chorobou fatálne účinky. Vyspelosť spoločnosti sa pozná podľa toho, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov. To veľmi dobre vedia všetky dospelé skautky a skauti, keď napríklad nastavujeme turistické tempo podľa najmenej fyzicky zdatného člena výpravy.

Veľa z našich členov začalo aktívne vypomáhať vo svojich lokálnych komunitách aj bez toho, aby vám to niekto povedal. Všetkým ďalším ponúkame, aby sa pridali k stovkám dospelých, ktorí sa rozhodli rôznymi formami pomáhať núdznym a celej spoločnosti. Aktuálnu náročný situáciu vnímame, ako skúšku zrelosti našej organizácie a možnosť naplniť heslo roverov a dospelých skautov.

Všetky typy dobrovoľníctva, ako z domu tak aj v teréne, majú veľký zmysel a veríme, že každému záujemcovi ponúkneme príležitosť na sebarealizáciu, prežitie radosti z pomoci a možnosť spraviť svet lepším.

Veľmi si vážime dobrovoľnícku činnosť našich členov počas bežného roka. V týchto náročných časoch o to viac potrebujeme ich odhodlanie, ochotu a pracovitosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto iniciatívy alebo ju budú akoukoľvek formou propagovať.