Služba

Skautská služba je iniciatíva Slovenského skautingu na organizovanie a usmerňovanie svojich členov a členiek  v dobrovoľníckych aktivitách zameraných na zmiernenie vplyvu preventívnych opatrení a pomoci núdznym v súvislosti s rôznymi mimoriadnymi udalosťami. 

Naším hlavným cieľom je zapojiť sa a zvýšiť kapacity aktuálne prebiehajúcej pomoci organizovanej mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, príspevkovými inštitúciami a subjektmi verejnej správy. Chceme pomôcť a podporiť už vymyslené a fungujúce aktivity.